GEOLOGIA WIELKOPOLSKA specjalizuje się w kompleksowym badaniu gruntu dla potrzeb projektowania
i posadawiania obiektów budowlanych.

Ofertę z zakresu geologii i geotechniki kierujemy do:

OSÓB PRYWATYNYCH

 • badania gruntu przed zakupem działki;
 • badania gruntu przed budową domu.

BIUR PROJEKTOWYCH

 • badania gruntu dla celów projektowych pod:
  • budynki mieszkalne;
  • obiekty przemysłowe;
  • obiekty energetyki (m.in. elektrownie wiatrowe, stacje transformatorowe);
  • naziemne obiekty liniowe (m.in. drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne);
  • podziemne obiekty liniowe (m.in. kanalizacje, wodociągi, gazociągi, ciepłociągi).

PRZEDSIĘBIORSTW BUDOWLANYCH

 • badania gruntu podczas wykonywania prac ziemnych i fundamentowych;
 • nadzory geotechniczne.

DEVELOPERÓW

 • badania gruntu przed zakupem nieruchomości pod inwestycje;
 • badania gruntu na potrzeby projektu budowlanego.

INWESTORÓW BUDOWLANYCH

 • badania gruntu przed zakupem działki budowlanej;
 • badania gruntu dla celów wydobycia złóż kruszywa naturalnego;
 • badania kruszyw pod względem przydatności, jako materiał budowlany.

PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

 • oceny stanu środowiska gruntowo-wodnego.

Nasza kadra posiada kwalifikacje do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi stwierdzane przez Ministra Środowiska w kategorii VII – ustalanie warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb zagospodarowania przestrzennego i posadawiania obiektów budowlanych, z wyłączeniem posadawiania obiektów budowlanych zakładów górniczych oraz budownictwa wodnego.

Dysponujemy sprzętem, który pozwala na szerokie spectrum badań wraz z wszelkimi certyfikatami.

Działamy zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami branżowymi oraz przepisami Prawa geologicznego
i górniczego.